งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
4480
3 ตัวบน
480
2 ตัวล่าง
44

งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

เลขที่ออก
0625
3 ตัวบน
625
2 ตัวล่าง
06

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

เลขที่ออก
3663
3 ตัวบน
663
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
8011
3 ตัวบน
011
2 ตัวล่าง
80

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
9470
3 ตัวบน
470
2 ตัวล่าง
94

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
7186
3 ตัวบน
186
2 ตัวล่าง
71

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
4595
3 ตัวบน
595
2 ตัวล่าง
45

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
2988
3 ตัวบน
988
2 ตัวล่าง
29

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
4841
3 ตัวบน
841
2 ตัวล่าง
48

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
3811
3 ตัวบน
811
2 ตัวล่าง
38