งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
909
2 ตัวล่าง
06

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
733
2 ตัวล่าง
88

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
041
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
356
2 ตัวล่าง
61

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
608
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

21

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
938
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

20

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
668
2 ตัวล่าง
07

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
197
2 ตัวล่าง
89

งวดประจำวันที่

14

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
401
2 ตัวล่าง
67

งวดประจำวันที่

13

มิ.ย.

เลขที่ออก
3 ตัวบน
112
2 ตัวล่าง
63