งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
7489
3 ตัวบน
489
2 ตัวล่าง
74

งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

เลขที่ออก
1689
3 ตัวบน
689
2 ตัวล่าง
16

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

เลขที่ออก
2628
3 ตัวบน
628
2 ตัวล่าง
26

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
5501
3 ตัวบน
501
2 ตัวล่าง
55

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
6329
3 ตัวบน
329
2 ตัวล่าง
63

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
6580
3 ตัวบน
580
2 ตัวล่าง
65

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
6538
3 ตัวบน
538
2 ตัวล่าง
65

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
8876
3 ตัวบน
876
2 ตัวล่าง
88

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
1369
3 ตัวบน
369
2 ตัวล่าง
13

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
4458
3 ตัวบน
458
2 ตัวล่าง
44