งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
6835
3 ตัวบน
835
2 ตัวล่าง
68

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
4667
3 ตัวบน
667
2 ตัวล่าง
46

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
2572
3 ตัวบน
572
2 ตัวล่าง
25

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

เลขที่ออก
5487
3 ตัวบน
487
2 ตัวล่าง
54

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

เลขที่ออก
8573
3 ตัวบน
573
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

เลขที่ออก
9846
3 ตัวบน
846
2 ตัวล่าง
98

งวดประจำวันที่

15

มิ.ย.

เลขที่ออก
8649
3 ตัวบน
649
2 ตัวล่าง
86

งวดประจำวันที่

12

มิ.ย.

เลขที่ออก
4077
3 ตัวบน
077
2 ตัวล่าง
40

งวดประจำวันที่

10

มิ.ย.

เลขที่ออก
8521
3 ตัวบน
521
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

08

มิ.ย.

เลขที่ออก
3811
3 ตัวบน
811
2 ตัวล่าง
38