งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
2437
3 ตัวบน
437
2 ตัวล่าง
24

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
7616
3 ตัวบน
616
2 ตัวล่าง
76

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
4806
3 ตัวบน
806
2 ตัวล่าง
48

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
2709
3 ตัวบน
709
2 ตัวล่าง
27

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
8568
3 ตัวบน
568
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
8787
3 ตัวบน
787
2 ตัวล่าง
87

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
1637
3 ตัวบน
637
2 ตัวล่าง
16

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

เลขที่ออก
6605
3 ตัวบน
605
2 ตัวล่าง
66

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

เลขที่ออก
4086
3 ตัวบน
086
2 ตัวล่าง
40

งวดประจำวันที่

21

มิ.ย.

เลขที่ออก
2642
3 ตัวบน
642
2 ตัวล่าง
26