ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 03 2566

{"betId":172005,"resultBon":"0534","resultNha2":"05","resultTail2":"34","resultBon2":"34","resultBon3":"534","resultLang":"","resultLang2":"05","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 02 2566

{"betId":171871,"resultBon":"1766","resultNha2":"17","resultTail2":"66","resultBon2":"66","resultBon3":"766","resultLang":"","resultLang2":"17","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 2566

{"betId":171738,"resultBon":"1781","resultNha2":"17","resultTail2":"81","resultBon2":"81","resultBon3":"781","resultLang":"","resultLang2":"17","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31 2566

{"betId":171600,"resultBon":"0457","resultNha2":"04","resultTail2":"57","resultBon2":"57","resultBon3":"457","resultLang":"","resultLang2":"04","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 2566

{"betId":171466,"resultBon":"9034","resultNha2":"90","resultTail2":"34","resultBon2":"34","resultBon3":"034","resultLang":"","resultLang2":"90","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 27 2566

{"betId":171095,"resultBon":"5238","resultNha2":"52","resultTail2":"38","resultBon2":"38","resultBon3":"238","resultLang":"","resultLang2":"52","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 2566

{"betId":170964,"resultBon":"7248","resultNha2":"72","resultTail2":"48","resultBon2":"48","resultBon3":"248","resultLang":"","resultLang2":"72","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

{"betId":170833,"resultBon":"5224","resultNha2":"52","resultTail2":"24","resultBon2":"24","resultBon3":"224","resultLang":"","resultLang2":"52","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

{"betId":170702,"resultBon":"8428","resultNha2":"84","resultTail2":"28","resultBon2":"28","resultBon3":"428","resultLang":"","resultLang2":"84","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 2566

{"betId":170575,"resultBon":"1349","resultNha2":"13","resultTail2":"49","resultBon2":"49","resultBon3":"349","resultLang":"","resultLang2":"13","resul...