งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
5563
3 ตัวบน
563
2 ตัวล่าง
55

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
7384
3 ตัวบน
384
2 ตัวล่าง
73

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
3400
3 ตัวบน
400
2 ตัวล่าง
34

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
0003
3 ตัวบน
003
2 ตัวล่าง
00

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
3914
3 ตัวบน
914
2 ตัวล่าง
39

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
8587
3 ตัวบน
587
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
7219
3 ตัวบน
219
2 ตัวล่าง
72

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
0402
3 ตัวบน
402
2 ตัวล่าง
04

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
6372
3 ตัวบน
372
2 ตัวล่าง
63

งวดประจำวันที่

01

ก.พ.

เลขที่ออก
1108
3 ตัวบน
108
2 ตัวล่าง
11