งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
7906
3 ตัวบน
906
2 ตัวล่าง
79

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
0247
3 ตัวบน
247
2 ตัวล่าง
02

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
1742
3 ตัวบน
742
2 ตัวล่าง
17

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
9918
3 ตัวบน
918
2 ตัวล่าง
99

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
4645
3 ตัวบน
645
2 ตัวล่าง
46

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

เลขที่ออก
9826
3 ตัวบน
826
2 ตัวล่าง
98

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

เลขที่ออก
7143
3 ตัวบน
143
2 ตัวล่าง
71

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

เลขที่ออก
8990
3 ตัวบน
990
2 ตัวล่าง
89

งวดประจำวันที่

18

มิ.ย.

เลขที่ออก
9262
3 ตัวบน
262
2 ตัวล่าง
92

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

เลขที่ออก
6987
3 ตัวบน
987
2 ตัวล่าง
69