งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
0370
3 ตัวบน
370
2 ตัวล่าง
05

งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

เลขที่ออก
1963
3 ตัวบน
963
2 ตัวล่าง
25

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

เลขที่ออก
5921
3 ตัวบน
921
2 ตัวล่าง
72

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
8961
3 ตัวบน
961
2 ตัวล่าง
56

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
0765
3 ตัวบน
765
2 ตัวล่าง
37

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
5867
3 ตัวบน
867
2 ตัวล่าง
38

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
9459
3 ตัวบน
459
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
6237
3 ตัวบน
237
2 ตัวล่าง
44

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
6191
3 ตัวบน
191
2 ตัวล่าง
47

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
0319
3 ตัวบน
319
2 ตัวล่าง
32