งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
8074
3 ตัวบน
074
2 ตัวล่าง
31

งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

เลขที่ออก
3198
3 ตัวบน
198
2 ตัวล่าง
68

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

เลขที่ออก
4284
3 ตัวบน
284
2 ตัวล่าง
38

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
4751
3 ตัวบน
751
2 ตัวล่าง
50

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

เลขที่ออก
4510
3 ตัวบน
510
2 ตัวล่าง
60

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

เลขที่ออก
1860
3 ตัวบน
860
2 ตัวล่าง
82

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
7506
3 ตัวบน
506
2 ตัวล่าง
02

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
9532
3 ตัวบน
532
2 ตัวล่าง
98

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

เลขที่ออก
6595
3 ตัวบน
595
2 ตัวล่าง
94

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

เลขที่ออก
9414
3 ตัวบน
414
2 ตัวล่าง
10